Hvad synes du om materialet ?

Vi vil gerne have din bedømmelse på den vejledning/ kampagne, du netop har læst.
Klik på vejledningen/ kampagnen til højre og fortæl os din mening. På den måde er du med til at sørge for, at vi holder den rette kurs på at forbedre arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på branchens virksomheder.

 


   HJEMMESIDE
om fokus møder

http://www.bartransportogengros.dk/Alle-brancher/Kampagner/Fokusmoeder
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Højt at flyve – med et godt arbejdsmiljø bevarer du begge ben på jorden
Arbejdsmiljøhåndbog til piloter og kabinebesætningsmedlemmer med oplysninger om de vigtigste arbejdsmiljøforhold, når det gælder arbejde i luften.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Har I brug for at pudse tonen af?
Kort introduktion og værktøjskasse om trivsel og mobning.
Klik her og fortæl os din mening   Se besvarelser

   Vejledning om håndtering af vindmøller på havne
Med vejledningen får ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen input til, hvordan de skal indrette sig og arbejde, når de skal håndtere vindmølledele på havne
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Jeg kører olie og benzin
Branchevejledning om kørsel med tankbil og håndtering af slanger med benzin, diesel- eller fyringsolie.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Arbejdsmiljø i toget
Arbejdsmiljøhåndbog for personale i togene.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
Information om forebyggelse af arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Forandrings GPS
Forandrings GPS giver jer nogle værktøjer til at arbejde med forandringer på virksomheden. Den navigerer rundt til fire holdepunkter, så I kommer hele vejen rundt om forandringerne.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Risikovurdering
Hvad er konsekvensen af en ulykke, og hvad er sandsynligheden for, at det sker? Kort indgang til begrebet risikovurdering.
Klik her og fortæl os din mening   Se besvarelser

   Modtager kultur
Kort introduktion til de tre grundpiller i en god instruktion: viden, holdning og adfærd.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Pligter, ansvar og potentielle gevinster
Kort introduktion til ansvarsfordelingen mellem arbejdsgiver, leder/mellemleder og medarbejder i forhold til arbejdsmiljøet på virksomheden.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Handsker som personligt værnemiddel
Vejledningen viser de mest brugte former for handsker indenfor godstransport og lagre.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Branchevejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste
Revideret vejledning om indsatsbeklædning til ambulancetjeneste
Klik her og fortæl os din mening   Se besvarelser

   Arbejdsmiljøhåndbog jernbanespor
Arbejdsmiljøhåndbog til jernbanearbejdere, der arbejder i og i nærheden af jernbanespor.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Jeg arbejder i trælast
Branchevejledningen har fokus på de større trælastlagre. Den giver et overblik over bl.a. APV, instruktion, ulykkesforebyggelse og personlige værnemidler samt udstødningsgasser i drive-in haller.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Håndbog for Lagre og vareterminaler
Arbejdsmiljøhåndbog for lagre med fokus på både regler, udstyr, indretning og adfærd.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Intern færdsel
Manglende adskillelse mellem gående og kørende transport er en af de væsentligste årsager til ulykker på lagre. Denne vejledning beskriver kort reglerne og viser eksempler.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Kørsel med truck
Denne vejledning sætter fokus brug af trucks, el-heste og andre kørende tekniske hjælpemidler i virksomheden.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Instruktionsmaterialer om god løfteteknik til piloter og kabinepersonale
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Arbejdsmiljø – undervisning i lufthavne
Materialet kan bruges til at supplere det undervisningsmateriale, der normalt bliver brugt på arbejdsmiljøuddannelserne, så man sikrer, at der kommer fokus på de særlige forhold i lufthavnene. Og materialet kan også bruges enkeltvist i lufthavnenes egen instruktion af medarbejderne og f.eks. på efteruddannelsesforløb som baggrund for at diskutere arbejdsmiljøforholdene i lufthavnene. Materialet består af cases med tilhørende film og tegninger.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Jeg kører varer og gods
Overblik over arbejdsmiljøforhold ved kørsel med mindre biler, herunder gode råd om alt fra løfteteknik og arbejdstøj til kørsel med trailer
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Tømning og fyldning af containere
Branchevejledningen samler de mange gode erfaringer om tømning og fyldning af containere – herunder gassede containere og containere, hvor varerne kan afgasse.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Distribution og udbringning på cykel
Arbejdsmiljø for avis-, cykel- og postbude. Branchevejledeningen fortæller om risici ved arbejdet og anbefalinger til det gode arbejdsmiljø. Den fortæller også om pligter og ansvar for ledelse og ansatte.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Konflikthåndtering
Materiale om konflikthåndtering/vanskelige kunder. Det består af en kort pjece, der kan bruges som introduktion til den elektroniske del konflikt.bartransport.dk
Klik her og fortæl os din mening   Se besvarelser

   Slip godt fra et liv med nat- og skifteholdsarbejde
Pjece om helbredskontrol ved natarbejde og til gode søvn-, kost-, og motionsvaner samt spørgeskema til brug ved helbredskontrollen.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Udbudsrunders betydning for arbejdsmiljø
Guiden handler om arbejdsmiljø ved udbud af tjenesteydelser. Den indeholder udbyders forpligtelser og arbejdsmiljøtjeklister, som kan anvendes ved udbud af renovation, busdrift samt specialkørsel.
Klik her og fortæl os din mening  Se besvarelser  Data ikke klar

   Asbestforurenede brand- og skadesteder
Vejledning om nyansatte indenfor brand- og redningsområdet er blevet opdateret og udvidet med tjeklister til virksomheden og tjeklister til den ny ansatte.
Klik her og fortæl os din mening   Se besvarelser