Lav dit eget skema
Har du tidligere gemt et skema, kan du hente det frem ved at skrive din email her:INSTRUKS VED RØVERI

Under et røveri 

 

 

 

 

• Bevar roen – så vidt det er muligt

• Råb ikke op eller gør modstand

• Gør præcis hvad røveren siger

• Iagttag røveren – bl.a. udseende, særlige kendetegne, flugtmåde og rute

• Aktiver en evt. overfaldsalarm, hvis det kan ske uden at bringe nogen i fare

•  I situationer, hvor man bliver truet til at udlevere penge fra et baglokale og evt. låst inde eller bagbundet, gælder det stadig om at gøre, som røveren siger og forholde sig passivt..

 

Efter røveri

Alarmér

Aktiver alarmen, hvis det ikke allerede er sket.

eller

Ring til politiet 112

 

Oplys

Fortæl, at der har været røveri, og

- hvem du er

- hvor du ringer fra (indsæt butikkens navn og adresse)

- hvilket tlf.nr. du ringer fra

- om der er tilskadekomne eller personer i fare

- signalement af røver og flugtmåde og -vej.

Yd førstehjælp

• Hjælp chokerede kunder og kollegaer - tal roligt til folk - vis nærhed og omsorg.

• Udøv førstehjælp og tilkald eventuelt en ambulance, hvis nogen er kommet alvorligt til skade.

Bevar spor

• Lås butikken, og luk ikke andre end politiet ind

• Afspær røveriområdet og flugtvejen af hensyn til politiets eftersøgning af spor

• Beskyt eventuelle spor – f.eks. fingeraftryk ved røveriområdet, dør eller håndtag, trusselseddel eller andre ting, røveren har rørt ved – måske personalets tøj

• Få kunder eller andre vidner til at blive, indtil politiet kommer, eller sørg for at få deres navn og telefonnummer

• Værn om eventuelle optagelser fra tv-overvågningen

• Udfyld en signalementsblanket. Skriv kun det, du er sikker på

• Diskuter ikke detaljer ved røveriet med andre, før politiet har fået din forklaring

Orientér

• Ring til nærmeste arbejdsgiver/chef

(indsæt navn og telefonnummer)

• Ring til pårørende

(henvis til liste over pårørende og hvor den findes eller skriv navne og telefonnumre ind her)

• Ring til forsikringsselskab

(indsæt navn og telefonnummer)

• Ring til psykolog

(indsæt navn og telefonnummer også aftentimer)

Yd Psykisk førstehjælp

• Vis omsorg, nærhed og respekt

• Lad personen tale ud om hændelsen - lyt uden at afbryde og acceptér gentagelser

• Analysér og forklar ikke hændelsen – tal heller ikke om, hvordan de andre har det

• Bagatellisér ikke hændelsen

• Hjælp med praktiske ting som for eksempel at køre personen hjem, få arrangeret at børnene hentes og lad aldrig den kriseramte være alene - sørg for at der er nogen hjemme hos personen.


Ønsker du eget logo i bunden af arket, vælg loget her:


Ønsker du at gemme dette skema til senere brug, indtast din e-mail adresse her: