Test også dig selv i quizzen om skærmarbejde her


Test også dig selv i quizzen
om arbejdsmiljøorganisationen
og APV her


Test også dig selv i quizzen om lys på kontoret her

Test din viden om indeklima

Kan du svare rigtigt på de 6 spørgsmål i denne multiple choice om indeklima?

  I hvilket temperaturinterval anbefaler BAR Kontor at temperaturen skal være
  Mellem 18 og 25 grader  
  Mellem 20 og 22 grader  
  Mellem 20 og 24 grader  
  Hvornår er der krav om mekanisk ventilation?
  I kontorer, hvor der arbejder mere end 5 ansatte i samme lokale, skal der installeres mekanisk ventilation.  
  Der kan faktisk aldrig stilles krav om mekanisk ventilation, da der altid kan sikres ventilation via vinduer og døre.  
  I kontorer hvor den naturlige ventilation ikke sikrer en god nok luftkvalitet, skal den suppleres med mekanisk ventilation.  
  Hvad kan man gøre for at reducere risikoen for statisk elektricitet?
  Ingenting  
  Undgå kunststoffer i tøj og på møbler  
  Sørge for at temperaturen holder sig over 20 grader  
  Hvilke maskiner bør altid placeres i velventilerede rum uden faste arbejdspladser?
  Kopimaskiner, printere og andre kontormaskiner, der anvendes meget  
  Alle former for printere, kopimaskiner m.v. - uanset størrelse og brug  
  Kun store kopimaskiner. Alle typer af printere er i dag så gode, at de ikke afgiver nogen form for skadelige afgasninger.  
  Hvad bidrager mest til et godt indeklima på kontoret?
  Altid at have loftlyset tændt  
  God rengøring og jævnlig udluftning  
  Grønne planter  
  Hvornår kan man få varmefri på kontorarbejdspladser?
  Det kan man normalt ikke få  
  Når der er hedebølge i mere end 10 dage  
  Når temperaturen ikke kan komme under 30 grader