Test også dig selv i quizzen om indeklima her


Test også dig selv i quizzen om det gode skærmarbejde
her


Test også dig selv i quizzen om lys på kontoret her

Test din viden om arbejdsmiljøorganisationen og APV

Kan du svare rigtigt på de 8 spørgsmål i denne multiple choice om arbejdsmiljøorganisationen og APV?

  Hvilke virksomheder skal oprette en arbejdsmiljøorganisation?
  Virksomheder med mindst fem ansatte  
  Virksomheder med mindst 10 ansatte  
  Alle virksomheder med ansatte  
  Hvad består arbejdsmiljøorganisationen af, når der er mindst 35 ansatte?
  Et arbejdsmiljøudvalg og et hovedarbejdsmiljøudvalg  
  tre arbejdsmiljøgrupper og en daglig arbejdsmiljøleder  
  Arbejdsmiljøgruppe(r), arbejdsmiljudvalg  
  Hvem vælger en arbejdsmiljørepræsentant?
  Det er arbejdsgiveren, som vælger en arbejdsmiljørepræsentant  
  Det er de ansatte, som vælger en arbejdsmiljørepræsentant  
  Arbejdsmiljøgruppen vælger hvem der skal være arbejdsmiljørepræsentant  
  Hvilken funktion har arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljørepræsentanten?
  Overvåge arbejdsmiljøet og komme med løsninger på evt. problemer  
  Holde møde fire gange om året  
  Ansætte nye medarbejdere  
  Hvilke virksomheder skal udarbejde en APV?
  Virksomheder med mindst 10 ansatte  
  Virksomheder som vil opnå arbejdsmiljøcertifikat  
  Alle virksomheder med ansatte  
  Hvem har ansvaret for at APV bliver gennemført?
  Arbejdsgiveren  
  Arbejdsmiljøorganisationen  
  Arbejdslederne for de enkelte afdelinger/arbejdsområder  
  Hvad skal en handlingsplan bl.a. indeholde?
  Hvordan, hvornår og hvem, der løser de identificerede arbejdsmiljøproblemer  
  En angivelse af hvem der er arbejdsmiljørepræsentant  
  En vurdering af om arbejdsmiljøet er godt ift. de andre virksomheder i branchen  
  Hvad skal virksomheden gøre med den udfyldte APV?
  APV'en skal sendes til Arbejdstilsynet, som vurderer indholdet  
  APV'en skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet  
  APV'en er et redskab, som kun arbejdsmiljøorganisationen skal kende til