Test også dig selv i quizzen om indeklima her


Test også dig selv i quizzen om arbejdsmiljøorganisationen og APV her


Test også dig selv i quizzen om skærmarbejde her

Test din viden om lys på kontoret

Kan du svare rigtigt på de 9 spørgsmål i denne multiple choice om lys på kontoret?

  Hvilke forhold skal lyset på kontoret tilgodese?
  Det skal være så billigt som muligt  
  Det skal tilgodese personlige forhold  
  Det skal tilgodese både personlige forhold og arbejdets art  
  Hvad kan være konsekvenserne af dårlige lysforhold?
  Øget effektivitet  
  Træthed og hovedpine  
  Bedre arbejdsstillinger  
  Hvilken type lys skal der være på kontorer?
  Særbelysning  
  Dagslys + udsyn til omgivelserne  
  Typen af lys er helt valgfrit  
  Hvad er vigtigt at stille krav om til sælger ved køb af lyskilde?
  At lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, ikke giver anledning til flimmer  
  At lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, kan fungere i mindst 300 timer  
  At lyskilden matcher resten af inventaret i kontoret  
  Hvilken belysningsstyrke (lux) er der krav om til fx læsning, skrivning og arbejde ved tastatur?
  500 lux  
  700 lux  
  900 lux  
  Hvad skal man være opmærksom på ved køb af LED arbejdslamper?
  At de kan være meget dyre i brug  
  At de kan give skygger  
  At de altid flimrer  
  Hvad er formålet med arbejdspladsbelysning?
  At give tilstrækkelig lys til at man kan færdes sikkert  
  At give jævn belysning til hele rummet  
  At supplere den generelle belysning og give den enkelte mulighed for at tilpasse belysningen til de aktuelle opgaver og arbejdsstillinger  
  Hvad kan give anledning til blænding?
  At arbejdsbordet står, så synsretningen er parallel med vinduet  
  At der er direkte indkig til lyskilden  
  At lyset fra arbejdslamper kommer ind fra siden og under øjenhøjde  
  Hvordan øger virksomheden sit kendskab til lysforholdene på arbejdspladsen?
  Tjekker, at der er lys i alle armaturer  
  Lytter til sælgers anvisninger  
  Læser BAR Kontors vejledning ”Lys på kontoret”