Test din viden om arbejdsmiljøorganisationen og APV

Kan du svare rigtigt på de 8 spørgsmål i denne multiple choice om arbejdsmiljøorganisationen og APV?

Hvilke virksomheder skal oprette en arbejdsmiljøorganisation?  
Virksomheder med mindst fem ansatte
Virksomheder med mindst 10 ansatte
Alle virksomheder med ansatte
Hvad består arbejdsmiljøorganisationen af, når der er mindst 35 ansatte?  
Et arbejdsmiljøudvalg og et hovedarbejdsmiljøudvalg
tre arbejdsmiljøgrupper og en daglig arbejdsmiljøleder
Arbejdsmiljøgruppe(r), arbejdsmiljudvalg
Hvem vælger en arbejdsmiljørepræsentant?  
Det er arbejdsgiveren, som vælger en arbejdsmiljørepræsentant
Det er de ansatte, som vælger en arbejdsmiljørepræsentant
Arbejdsmiljøgruppen vælger hvem der skal være arbejdsmiljørepræsentant
Hvilken funktion har arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljørepræsentanten?  
Overvåge arbejdsmiljøet og komme med løsninger på evt. problemer
Holde møde fire gange om året
Ansætte nye medarbejdere
Hvilke virksomheder skal udarbejde en APV?  
Virksomheder med mindst 10 ansatte
Virksomheder som vil opnå arbejdsmiljøcertifikat
Alle virksomheder med ansatte
Hvem har ansvaret for at APV bliver gennemført?  
Arbejdsgiveren
Arbejdsmiljøorganisationen
Arbejdslederne for de enkelte afdelinger/arbejdsområder
Hvad skal en handlingsplan bl.a. indeholde?  
Hvordan, hvornår og hvem, der løser de identificerede arbejdsmiljøproblemer
En angivelse af hvem der er arbejdsmiljørepræsentant
En vurdering af om arbejdsmiljøet er godt ift. de andre virksomheder i branchen
Hvad skal virksomheden gøre med den udfyldte APV?  
APV'en skal sendes til Arbejdstilsynet, som vurderer indholdet
APV'en skal være tilgængelig for medarbejdere, ledelse og Arbejdstilsynet
APV'en er et redskab, som kun arbejdsmiljøorganisationen skal kende til