Test din viden om lys på kontoret

Kan du svare rigtigt på de 9 spørgsmål i denne multiple choice om lys på kontoret?

Hvilke forhold skal lyset på kontoret tilgodese?  
Det skal være så billigt som muligt
Det skal tilgodese personlige forhold
Det skal tilgodese både personlige forhold og arbejdets art
Hvad kan være konsekvenserne af dårlige lysforhold?  
Øget effektivitet
Træthed og hovedpine
Bedre arbejdsstillinger
Hvilken type lys skal der være på kontorer?  
Særbelysning
Dagslys + udsyn til omgivelserne
Typen af lys er helt valgfrit
Hvad er vigtigt at stille krav om til sælger ved køb af lyskilde?  
At lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, ikke giver anledning til flimmer
At lyskilden og den elektronik, der anvendes til at drive lyskilden, kan fungere i mindst 300 timer
At lyskilden matcher resten af inventaret i kontoret
Hvilken belysningsstyrke (lux) er der krav om til fx læsning, skrivning og arbejde ved tastatur?  
500 lux
700 lux
900 lux
Hvad skal man være opmærksom på ved køb af LED arbejdslamper?  
At de kan være meget dyre i brug
At de kan give skygger
At de altid flimrer
Hvad er formålet med arbejdspladsbelysning?  
At give tilstrækkelig lys til at man kan færdes sikkert
At give jævn belysning til hele rummet
At supplere den generelle belysning og give den enkelte mulighed for at tilpasse belysningen til de aktuelle opgaver og arbejdsstillinger
Hvad kan give anledning til blænding?  
At arbejdsbordet står, så synsretningen er parallel med vinduet
At der er direkte indkig til lyskilden
At lyset fra arbejdslamper kommer ind fra siden og under øjenhøjde
Hvordan øger virksomheden sit kendskab til lysforholdene på arbejdspladsen?  
Tjekker, at der er lys i alle armaturer
Lytter til sælgers anvisninger
Læser BAR Kontors vejledning ”Lys på kontoret”