Læs materialetOpret pjece
Læs materialetOpret pjece

Ung under 18 år?

Det er vigtigt for os, at du som ung medarbejder under 18 år får en god start på dit arbejdsliv. Vi gør derfor en stor indsats for at oplære dig i dine arbejdsopgaver og instruere dig i, hvordan du udfører dem, så du ikke kommer til skade.

Der er særlige arbejdsmiljøregler for unge under 18 år, fordi du som ung har en begrænset erhvervserfaring, ikke er så bevidst om risici og så mere sårbar overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet. For eksempel må du kun benytte visse tekniske hjælpemidler og maskiner, du må ikke bruge faremærkede kemikalier/produkter og så er der grænser for, hvor meget du må løfte, skubbe og trække.

Du kan læse om, hvad du må og ikke må i  . . . . . . . . . . . . . . . (indsættes af virksomhed)

Du bliver bl.a. instrueret i, hvilke maskiner du må benytte, hvordan du skal løfte varer, og hvor meget du må løfte for ikke at overbelaste dine muskler og led.

Selvom du er i stand til at løfte eller skubbe mere end det, du må, er det vigtigt, at du ikke gør det, fordi det på længere sigt kan skade dig. Note: Det kan være en ide at henvise til BAR Handels pjece ”Styr Dig”, hvis I ikke selv har udarbejdet en liste over hvad de unge ikke må arbejde med)

Note: Såfremt afsnittet om instruktion og arbejdsteknik ikke er medtaget bør det overvejes at indsætte følgende: Hvis der er opgaver, du ikke er sikre på, så spørg den arbejdsmiljørepræsentant eller nærmeste leder til råds. Spørg hellere en gang for meget end at gøre det forkerte.

Læs videre

Tilbage