Læs materialetOpret pjece
Læs materialetOpret pjece

Arbejde i køle- og fryserum.

Tag arbejdstøj og handsker på, hvis du skal arbejde i længere tid i køle-fryserum. Husk, at kolde muskler øger risikoen for skader.

Du bør højst arbejde i temperaturer under ca. -15 °C tre-fire timer om dagen og højst to timer ad gangen. Pauser eller andet arbejde i lokaler med normaltemperatur bør mindst vare 30 minutter, så kroppen kan genvinde sin normale temperatur.

Arbejde ved temperaturer under ca. -28 °C bør ikke vare mere end ca. 15-30 minutter ad gangen, og pauser/andet arbejde bør mindst vare 30 minutter i lokaler med normal temperatur.

Husk at tjekke, at ingen personer er efterladt i køle-fryserummet ved arbejdets ophør.  

Læs videre

Tilbage