Læs materialetOpret pjece
Læs materialetOpret pjece

Brand- og evakueringsinstruks

Vores brand- og evakueringsinstruks fortæller, hvem der skal gøre hvad ved brand eller anden fare, og at/ hvordan alle kunder og ansatte skal forlade butikken.

Du kan finde instruksen i  . . . . . . . . . . . . . . . (indsættes af virksomhed).

Hold altid flugtvejene fri, så butikken kan blive evakueret hurtigt 

Branddøre må ikke blokeres eller holdes åbne med for eksempel en kile.

Læs videre

Tilbage